กิจกรรม

 • นำเสนอผลงาน

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอผลงานการทำโครงงานของนักเรียน ให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ได้รับฟัง ซึ่งเป็นเรียนจากวิชาวิทยาศาสตร์ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

  กิจกรรม"วาสุเทวีร้อยดวงใจไทย ๔ ภาค" จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 - 20.00 น. ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  พิธีกตเวทิตาคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นสุงสุดของโรงเรียน แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และคุณครู ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

  พิธีมิสซาฉลองนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน และองค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีฟ้า ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ประธานในพิธีคุณพ่อประทีม สุทธินาวิน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

  กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 1 - 3 เด็กๆ มีพัฒนาการตามระดับอายุ และจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้แสดงออกทางด้านกีฬาและกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

  กิจกรรมฉลองคริสตสมภพ มีกิจกรรมมากมาย วจนพิธีกรรม ละครคริสต์มาส ขอบคุณผู้ใหญ่ การแสดงรื่นเริงของแต่ละชั้น และกินบุญร่วมกัน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

  กิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี วัตถุประสงค์การจัดงาน 1. เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิชาการของนักเรียน 2. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและภูมิใจ เห็นคุณค่าและพร้อมพัฒนาศักยภาพของตน 3. เพื่อสานสัมพันธ์และแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ปกครอง คณะซิสเตอร์ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์นักเรียนสีแดง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์นักเรียนสีเขียว ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

  พิธีมิสซาฉลองราชินีแห่งสากลโลก วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน ประธานในพิธี ณ วัดนัดบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

  ทางโรงเรียนวาสุเทวีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 รอบที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และรอบที่ 3 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 รศ.ดร.ศิริอร สินธุ บรรยายเรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็ก/การสื่อสารกับครอบครัวและเด็ก /สถานการณ์ปัญหา ความรุนแรงและผลกระทบ ผู้ปกครองกับผู้อำนวยการ และครูประจำชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

  พิธีมิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ วัดนุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ประธานในพิธีคุณพ่อประทีป สุทธนาวิน และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีเหลือง หัวหน้าสีเหลืองอ่านประวัตินักบุญ คณะซิสเตอร์ คุณครู และตัวแทนนักเรียนสีเหลืองถวายดอกไม้หน้าพระรูป ในช่วงกลางวัน มีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับฉลองแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น
 • วันเสาร์ที่ 2 มีนาคมม 2561

  "เดินด้วยใจ ให้ด้วยรัก" เดินการกุศล วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวาสุเทวี มีกิจกรรมเกมมากมาย การแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

  พิธีมิสซาฉลองนักบุญอัญจลา องค์อุปถัมภ์บ้านอัจฉรามัย สีฟ้า โดยคุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน ประธานในพิธี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

  งานกีฬาสีอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ไม่ว่าสีใดจะแพ้ สีใดจะชนะ แต่ทุกสีได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีความสามัคคีและความรัก เพื่อเป็นผู้สร้างสันติ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

  กิจกรรมฉลองคริสตสมภพ มีกิจกรรมมากมาย วจนพิธีกรรมร่วมกัน ละคร การแสดงของแต่ละชั้น เกมมากมาย และรับประทานอาหารร่วมกัน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

  - ทางโรงเรียนกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติขึ้น 2 รอบ รอบ 1 เวลา 8.15 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และรอบ 2 เวลา 13.30 น. สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เพื่อ 1. เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เพื่อเป็นการปลูกฝังลูก ให้มีจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่ที่ลูกมีต่อพ่อ ตลอดจน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 3.เพื่อให้ลูกตระหนักถึงพระคุณและบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 4.เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561

  - โรงเรียนวาสุเทวี จัดนิทรรศการ วาสุเทวีสืบสานงานศิลป์ แผ่นดินพ่อ โดยความร่วมมือกับ Tree on 3 มีการสาธิตเชิงปฏิบัติการทำช้างน้อยสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง การร้อยตาข่ายหน้าช้าง ฯลฯ แสดงผลงานด้านศิลปะ การแสดงบนเวทีของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2561 ชั้น 1 Tree on 3 พระราม 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมสายสัมพันธ์วาสุเทวี

  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวาสุเทวีจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์วาสุเทวี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ นิทรรศการวิถึไทยของแต่ละชั้น เกม สอยดาว ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

  งานสังสรรค์ศิษย์เก่า "Back to School" เพื่อครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์นักเรียนสีเขียว (บ้านธัมมกัญญา) ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

  กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ไม่ว่าสีใดจะแพ้ สีใดจะชนะ แต่ทุกสีได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีความสามัคคีและความรัก เพื่อเป็นผู้สร้างสันติ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

  พิธิมิสซาฉลองแม่พระ ราชินีแห่งสากลโลก นามชื่อโรงเรียนวาสุเทวี ประธานในพิธี คุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

  นักเรียนระดับต่างๆ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และระลึกถึงพระคุณของแม่ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 24 - วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

  กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

  พิธิมิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา 2561 และพิธีเสกรูปแม่พระราชินีแห่งสากลโลก วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์บ้านสุรนารี สีเหลือง ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนสีเหลือง เริ่มจากขบวนแห่รูปนักบุญ ถวายดอกไม้หน้ารูป บทอ่าน มวลชน อธิการให้ข้อคิด ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

  พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 8.10 น.เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา และคุณครู โอกาสจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

  - กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 1 - 3 มีการแข่งขันมากมาย อาทิเช่น การแข่งวิ่งประเภทต่างๆ เกมนักเรียนอนุบาล 1 - 3 และการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บของผู้ปกครอง ฯลฯ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่
 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

  - "เดินด้วยใจ ให้ด้วยรัก" กิจกรรมเดินการกุศล ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

  - กิจกรรมวันคริสต์มาส วจนพิธีกรรมคริสต์มาส ละคร ขอบคุณผู้ใหญ่ กิจกรรมหลากหลาย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

  - งานวันพ่อและสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี มีการแสดงของนักเรียน กิจกรรมฐานวิชาการ สอยดาว และการออกร้านของชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

  - กิจกรรม Active Learning ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 มีกิจกรรมฐานมากมาย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560

  วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันแม่แห่งชาติ

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมวันแม่ ที่หอประชุม ชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ศาสนสัมพันธ์อนุบาล

  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต มาอบรมจิตใจนักเรียนอนุบาล 1 - 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายและพบปะผู้ปกครองและครูประจำชั้น ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • งานสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี

  วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 งานสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนในด้านต่างๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีกิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง บนเวที ห้องนิทรรศการ ฐานวิชาการ การสาธิตต่างๆ ของนักเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลองนักบุญอัญจลา

  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม เป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน และองค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีฟ้า ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันครู

  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. กิจกรรมวันครู แสดงความยินดีกับคุณครูที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่อายุครบ 60 ปี 70 ปี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันเด็ก

  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 คณะครูจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้นักเรียนชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลองคริสต์มาส

  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 คณะซิสเตอร์ คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรม และฉลองวันคริสต์มาส ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลองนักบุญอุร์สุลา

  วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์ของนักเรียนสีแดง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมกีฬาสี

  วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีวันแม่ ดูรูปเพิ่มเติม รอบ 1 ป.1 - ป.3 คลิกที่นี่ รอบ 2 ป.4 - ม.3 คลิกที่นี่ รอบ 3 อ.1 - อ.3 คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันไหว้ครู

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 8.00 - 9.00 น. และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 9.20 - 10.00 น. ดูรูปเพิ่มเติมชั้น ป.1 - ม.3 คลิกที่นี่ และชั้น อ.1 - อ.3 คลิกที่นี่
 • มิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ อินดิคาร์เนชั่น

  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 - 9.30 น. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธีมิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ อินดิคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีเหลือง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ

  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 10.45 น. พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อคุณครู บิดา มารดา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลอง 60 ปี วาสุเทวี สร้างคนดี มีคุณธรรม ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด

  โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนวาสุเทวี จัดงานสังสรรค์ร่วมกันระหว่างคณะซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ โรงเรียนวาสุเทวี ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • เดินการกุศล

  กิจกรรมเดินการกุศล โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนวาสุเทวี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนลุมพินี เวลา 05.30 - 07.30 น. ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กีฬาสีประจำปี 2558

  กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้มที่ 1 อัลบั้มที่ 2 อัลบั้มที่ 3
 • นิทรรศการ Clean and Green

  สำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ Clean and Green ที่โรงเรียนวาสุเทวี เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 14.00 น. มีกิจกรรมให้ความรู้มากมาย อาทิ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การลดโลกร้อน การป้องกันยุงลาย การนำสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ใหม่ และมีโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรม ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยให้เด็กจัดทำป้ายรณรงค์ แต่งกายล้อเลียนสิ่งเสพติด และให้เด็กแจกใบปลิวให้กับผู้ปกครอง และชาวบ้านระแวกโรงเรียน เพื่อให้เห็นโทษของบุหรี่
 • พิธีมอบเกียรติบัตร

  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่มีจิตใจ serviam รัก รับใช้
 • ฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิอินคาร์เนชั่น

  พิธีมิสซาฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์บ้านสีเหลือง นักบุญแมรี่ ออฟ ดิอินคาร์เนชั่น
 • ค่ายป.6

  กิจกรรมค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และเข้าค่ายทำกิจกรรมฐานต่างๆ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • นิทรรศการ Project Approach อนุบาล

  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 นำเสนอผลงานการศึกษาโครงงาน ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • สังสรรค์ศิษย์เก่า

  Vasu Together 2014 "Together We Share"
 • วาสุ family day

  งาน “Vasu Family Day” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ฐานวิชาการของกลุ่มสาระต่างๆ เกมส์สอยดาว และเกมส์ของชมรมผู้ปกครอง ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • วันพ่อ

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เชิญคุณพ่อมาร่วมงานเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู มีวีดีทัศน์ความรักของพ่อกับลูก การแสดงของนักเรียน และนักเรียนมอบดอกไม้และการ์ดให้คุณพ่อ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • สัมมนาทักษ??

 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู

  คณะครูกลุ่มย่อยๆ ไปฟื้นฟูจิตใจที่สันติวนา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง โดยมี ซ.รวงกาญจนา และ ซ.สุจิตรา เป็นผู้นำจิตใจ เพื่อให้คุณครูได้มีการทบทวนไตร่ตรองตนเอง เห็นคุณค่าของศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • กิจกรรม Learning Camp อนุบาล 1-3

  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ Learning Camp เพื่อให้นักเรียนไปรับประสบการณ์ต่างๆ จากการเรียนรู้ไปกับฐานต่างๆ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  กิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรม 3 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 8.00 – 10.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.20 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 มีการแสดงของนักเรียน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชั้นต่างๆ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • กิจกรรมศาสนสัมพันธ์

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาศาสนสถานของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และพรามณ์-ฮินดู เพื่อให้นักเรียนได้รู้แนวทางปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่นๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศาสนาอื่นๆ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • ฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านธัมมกัญญา(สีเขียว)

  วจนพิธีกรรมฉลองบ้านธัมมกัญญา เพื่อให้นักเรียนเห็นแบบอย่างคุณธรรม ความเชื่อศรัทธาของท่านนักบุญเทเรซา ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น