กิจกรรม

ฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิอินคาร์เนชั่น

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

พิธีมิสซาฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์บ้านสีเหลือง นักบุญแมรี่ ออฟ ดิอินคาร์เนชั่น

รายการเด่น