กิจกรรม

ฉลอง 60 ปี วาสุเทวี สร้างคนดี มีคุณธรรม ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558

โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนวาสุเทวี จัดงานสังสรรค์ร่วมกันระหว่างคณะซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ โรงเรียนวาสุเทวี ดูรูปภาพเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

รายการเด่น