กิจกรรม

ฉลองนักบุญอุร์สุลา

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์ของนักเรียนสีแดง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น