กิจกรรม

งานสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 งานสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนในด้านต่างๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีกิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง บนเวที ห้องนิทรรศการ ฐานวิชาการ การสาธิตต่างๆ ของนักเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น