กิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายและพบปะผู้ปกครองและครูประจำชั้น ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น