กิจกรรม

ศาสนสัมพันธ์อนุบาล

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต มาอบรมจิตใจนักเรียนอนุบาล 1 - 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น