กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

- กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 1 - 3 มีการแข่งขันมากมาย อาทิเช่น การแข่งวิ่งประเภทต่างๆ เกมนักเรียนอนุบาล 1 - 3 และการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บของผู้ปกครอง ฯลฯ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่

รายการเด่น