กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์บ้านสุรนารี สีเหลือง ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนสีเหลือง เริ่มจากขบวนแห่รูปนักบุญ ถวายดอกไม้หน้ารูป บทอ่าน มวลชน อธิการให้ข้อคิด ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น