กิจกรรม

กิจกรรมสายสัมพันธ์วาสุเทวี

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวาสุเทวีจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์วาสุเทวี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ นิทรรศการวิถึไทยของแต่ละชั้น เกม สอยดาว ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น