กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

พิธีมิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ วัดนุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ประธานในพิธีคุณพ่อประทีป สุทธนาวิน และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีเหลือง หัวหน้าสีเหลืองอ่านประวัตินักบุญ คณะซิสเตอร์ คุณครู และตัวแทนนักเรียนสีเหลืองถวายดอกไม้หน้าพระรูป ในช่วงกลางวัน มีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับฉลองแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น

รายการเด่น