กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 รศ.ดร.ศิริอร สินธุ บรรยายเรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็ก/การสื่อสารกับครอบครัวและเด็ก /สถานการณ์ปัญหา ความรุนแรงและผลกระทบ ผู้ปกครองกับผู้อำนวยการ และครูประจำชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น