กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

ทางโรงเรียนวาสุเทวีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 รอบที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และรอบที่ 3 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น