กิจกรรม

น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

ทางโรงเรียนวาสุเทวีได้จัดพิธีน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น