กิจกรรม

กิจกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเรียนแต่ละสี

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

ฝ่ายจิตาภิบาลจัดให้มีวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเรียนแต่ละสี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่างคุณธรรมของนักบุญองค์อุปถัมภ์ทั้ง 4 องค์ นักบุญอัญจลา นักบุญอุร์สุลา นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น และนักบุญเทเรซา โดยมีซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์ เป็นประธานในพิธี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น