กิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อ

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 คุณครูทิพย์วรรณ อมรรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจุดเทียนบูชาแม่พระ และอ่านกลอนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น