กิจกรรม

ฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านธัมมกัญญา(สีเขียว)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

วจนพิธีกรรมฉลองบ้านธัมมกัญญา เพื่อให้นักเรียนเห็นแบบอย่างคุณธรรม ความเชื่อศรัทธาของท่านนักบุญเทเรซา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น