กิจกรรม

กิจกรรม Learning Camp อนุบาล 1-3

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ Learning Camp เพื่อให้นักเรียนไปรับประสบการณ์ต่างๆ จากการเรียนรู้ไปกับฐานต่างๆ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น