กิจกรรม

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

คณะครูกลุ่มย่อยๆ ไปฟื้นฟูจิตใจที่สันติวนา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง โดยมี ซ.รวงกาญจนา และ ซ.สุจิตรา เป็นผู้นำจิตใจ เพื่อให้คุณครูได้มีการทบทวนไตร่ตรองตนเอง เห็นคุณค่าของศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น