กิจกรรม

วาสุ family day

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

งาน “Vasu Family Day” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ฐานวิชาการของกลุ่มสาระต่างๆ เกมส์สอยดาว และเกมส์ของชมรมผู้ปกครอง

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น