กิจกรรม

นิทรรศการ Project Approach อนุบาล

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 นำเสนอผลงานการศึกษาโครงงาน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น