กิจกรรม

ค่ายป.6

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

กิจกรรมค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และเข้าค่ายทำกิจกรรมฐานต่างๆ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น