ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวาสุเทวี

เลขที่ 200 ซอยจันทน์ (วัดไผ่เงิน) ถนนจันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2211-1773 , 0-2674-7095
แฟกซ์ : 0-2674-7096

Vasudevi School

200 Soi Chan43, Chan Road, Bang Khlo,
Bang Kho Laem, Bangkok 10120

Tel : 0-2211-1773 , 0-2674-7095
Fax : 0-2674-7096

ข้อเสนอแนะ

รายการเด่น