ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • กิจกรรมสายสัมพันธ์วาสุเทวี

  กิจกรรมสายสัมพันธ์วาสุเทวี วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ โรงเรียนวาสุเทวี
 • กิจกรรมค่ายลูกสาวแม่อัญจลา ม.3

  กิจกรรมค่ายลูกสาวแม่อัญจลา ม.3 วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558 ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.1

  กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.1 วันที่ 29 – 30 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมต่างๆ และนำสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงเรียนวัดหนองศาลเจ้า จ.ราชบุรี

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • ค่ายป.6

  กิจกรรมค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และเข้าค่ายทำกิจกรรมฐานต่างๆ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • นิทรรศการ Project Approach อนุบาล

  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 นำเสนอผลงานการศึกษาโครงงาน ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • สังสรรค์ศิษย์เก่า

  Vasu Together 2014 "Together We Share"

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันที่ 25 . 27 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2
 • วันที่ 23 , 25 , 27 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2
 • วันที่ 20 , 23 , 25 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2