ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ใบสมัครนักเรียนชั้น อ.1 , ป.1

  ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรธิดาเข้าศึกษา อ.1, ป.1 โรงเรียนวาสุเทวี สามารถ Download ใบสมัครได้ คลิกที่นี่
 • QP-CODE

  ข้อมูลโรงเรียนวาสุเทวี
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

  กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 1 - 3 เด็กๆ มีพัฒนาการตามระดับอายุ และจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้แสดงออกทางด้านกีฬาและกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

  กิจกรรมฉลองคริสตสมภพ มีกิจกรรมมากมาย วจนพิธีกรรม ละครคริสต์มาส ขอบคุณผู้ใหญ่ การแสดงรื่นเริงของแต่ละชั้น และกินบุญร่วมกัน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

  กิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี วัตถุประสงค์การจัดงาน 1. เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิชาการของนักเรียน 2. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและภูมิใจ เห็นคุณค่าและพร้อมพัฒนาศักยภาพของตน 3. เพื่อสานสัมพันธ์และแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ปกครอง คณะซิสเตอร์ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • งานวาสุเทวีร้อยดวงใจไทย 4 ภาค

  ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกระดับชั้น ร่วมงาน "วาสุเทวีร้อยดวงใจไทย ๔ ภาค" ซึ่งติดต่อซื้อบัตรได้ที่ 02-674-7095 กด 112 ห้องธุรการ
 • ค่ายลูกสาวอัญจลา

  -วันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกสาวอัญจลา ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์