ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558
 • กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนวาสุเทวี

  "60 ปีวาสุเทวี ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด" มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - 25 เม.ย. 58 ทอดผ้าป่า - 29 พ.ค. 58 มิสซาโมทนาขอบพระคุณ - 9 ส.ค. 58 โบว์ลิ่งการกุศล - 8 พ.ย. 58 เดินการกุศล - 29 พ.ย. 58 งานสังสรรค์

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • เดินการกุศล

  กิจกรรมเดินการกุศล โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนวาสุเทวี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนลุมพินี เวลา 05.30 - 07.30 น. ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • กีฬาสีประจำปี 2558

  กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • นิทรรศการ Clean and Green

  สำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ Clean and Green ที่โรงเรียนวาสุเทวี เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 14.00 น. มีกิจกรรมให้ความรู้มากมาย อาทิ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การลดโลกร้อน การป้องกันยุงลาย การนำสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ใหม่ และมีโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรม ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประลองทักษะทางวิชาการ คาบที่ 6 - 7
  - นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 นำเสนอ Project Approach เงวลา 9.00 - 11.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการรอบชิงชนะเลิศ คาบที่ 6