ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ใบสมัครนักเรียนชั้น อ.1 , ป.1

  ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรธิดาเข้าศึกษา อ.1, ป.1 โรงเรียนวาสุเทวี สามารถ Download ใบสมัครได้ คลิกที่นี่
 • QP-CODE

  ข้อมูลโรงเรียนวาสุเทวี
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์นักเรียนสีเขียว ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

  พิธีมิสซาฉลองราชินีแห่งสากลโลก วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน ประธานในพิธี ณ วัดนัดบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

  -เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น