ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • QP-CODE

  ข้อมูลโรงเรียนวาสุเทวี
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
 • รับสมัครครูผู้สอน

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครครูภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

  งานกีฬาสีอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ไม่ว่าสีใดจะแพ้ สีใดจะชนะ แต่ทุกสีได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีความสามัคคีและความรัก เพื่อเป็นผู้สร้างสันติ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

  กิจกรรมฉลองคริสตสมภพ มีกิจกรรมมากมาย วจนพิธีกรรมร่วมกัน ละคร การแสดงของแต่ละชั้น เกมมากมาย และรับประทานอาหารร่วมกัน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

  - ทางโรงเรียนกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติขึ้น 2 รอบ รอบ 1 เวลา 8.15 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และรอบ 2 เวลา 13.30 น. สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เพื่อ 1. เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เพื่อเป็นการปลูกฝังลูก ให้มีจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่ที่ลูกมีต่อพ่อ ตลอดจน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 3.เพื่อให้ลูกตระหนักถึงพระคุณและบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 4.เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • กิจกรรมจิตอาสา

  - วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนน้อง จ.ราชบุรี
  - วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
  - วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • เดินการกุศล

  - วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเดินการกุศล Vasu Family Walk Rally