ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • รับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 - 3

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่
 • รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา , ครูสังคม 1 อัตรา , ครูบรรณารักษ์ 1 อัตรา

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุระหว่าง 22-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้ 5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. คุณสมบัติพิเศษ · มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน · มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องธุรการของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-211-1773 หรือ 02- 674-7095
 • รับสมัครนักเรียนออนไลน์

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลให้โรงเรียนได้ติดต่อกลับ คลิกที่นี่

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • กิจกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเรียนแต่ละสี

  ฝ่ายจิตาภิบาลจัดให้มีวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเรียนแต่ละสี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่างคุณธรรมของนักบุญองค์อุปถัมภ์ทั้ง 4 องค์ นักบุญอัญจลา นักบุญอุร์สุลา นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น และนักบุญเทเรซา โดยมีซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์ เป็นประธานในพิธี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ทางโรงเรียนวาสุเทวีได้จัดพิธีน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  ทางโรงเรียนวาสุเทวีได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เพื่อรับทราบแนวการจัดการเรียนของโรงเรียน และรับผลการเรียนของนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างดี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ

  - วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน , วันจันทร์ที่ 7, 14, 21 ธันวาคม 2563 เวลา 7.45 น. วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ