ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ใบสมัครนักเรียนชั้น อ.1 , ป.1

  ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรธิดาเข้าศึกษา อ.1, ป.1 โรงเรียนวาสุเทวี สามารถ Download ใบสมัครได้ คลิกที่นี่
 • QP-CODE

  ข้อมูลโรงเรียนวาสุเทวี
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

  กิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี ตถุประสงค์การจัดงาน 1. เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิชาการของนักเรียน 2. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและภูมิใจ เห็นคุณค่าและพร้อมพัฒนาศักยภาพของตน 3. เพื่อสานสัมพันธ์และแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ปกครอง คณะซิสเตอร์ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์นักเรียนสีแดง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์นักเรียนสีเขียว ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันจันทร์ที่ 16 , วันพุธที่ 18 และวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

  -ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1 - ม.3