ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558
 • กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนวาสุเทวี

  "60 ปีวาสุเทวี ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด" มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - 25 เม.ย. 58 ทอดผ้าป่า - 29 พ.ค. 58 มิสซาโมทนาขอบพระคุณ - 9 ส.ค. 58 โบว์ลิ่งการกุศล - 8 พ.ย. 58 เดินการกุศล - 29 พ.ย. 58 งานสังสรรค์

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • พิธีมิสซาฉลอง 60 ปี โรงเรียนวาสุเทวี

  เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนวาสุเทวี ก่อตั้งมาครบ 60 ปี ตลอดปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี ซึ่งพิธีมิสซานี้ เป็นกิจกรรมแรกของงาน 60 ปี ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด ของโรงเรียนวาสุเทวีแห่งนี้
 • วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยให้เด็กจัดทำป้ายรณรงค์ แต่งกายล้อเลียนสิ่งเสพติด และให้เด็กแจกใบปลิวให้กับผู้ปกครอง และชาวบ้านระแวกโรงเรียน เพื่อให้เห็นโทษของบุหรี่
 • พิธีมอบเกียรติบัตร

  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่มีจิตใจ serviam รัก รับใช้

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2558

  - โรงเรียนหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา