ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • รับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 - 3

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่
 • รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา , ครูภาษาไทย 1 อัตรา , ครูบรรณารักษ์ 1 อัตรา

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุระหว่าง 22-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้ 5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. คุณสมบัติพิเศษ · มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน · มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องธุรการของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-211-1773 หรือ 02- 674-7095
 • รับสมัครนักเรียนออนไลน์

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลให้โรงเรียนได้ติดต่อกลับ คลิกที่นี่

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2563

  กีฬาสีนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาภัพธ์ 2564 คณะซิสเตอร์และคณะครู ร่วมในพิธีเปิดกีฬาสีคร้้งนี้ โดยผู้อำนวยการ คุณครูทิพย์วรรณ อมรรักษา เป็นประธานในพิธี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมกีฬาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

  กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลปีที่ 1 - 3 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 อธิการ ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีระดับปฐมวัย และคณะซิสเตอร์ร่วมให้กำลังกับเด็ก ๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลองนักบุญอัญจลา

  วันที่ ๒๗ มกราคม นักบุญอัญจลา เมริชี St. Angela Merici องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนอุร์สุลิน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ขอขอบคุณคลิปประวัตินักบุญอัญจลา เมริชี จากฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • สัปดาห์ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563

  - วันจันทร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
 • กิจกรรมเติมเต็มก่อนสอบ

  - วันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564