ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • กิจกรรมค่ายลูกสาวแม่อัญจลา ม.3

  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558 ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.1

  วันที่ 29 – 30 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมต่างๆ และนำสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงเรียนวัดหนองศาลเจ้า จ.ราชบุรี
 • กิจกรรมสายสัมพันธ์วาสุเทวี

  วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ โรงเรียนวาสุเทวี

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • สังสรรค์ศิษย์เก่า

 • วาสุ family day

 • วันพ่อ

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันจันทร์ ที่ 15 - วันพฤหัส 18 ธันวาคม 2557

  - ประเมินพัฒนาการอนุบาล 1 - 3
 • วันที่ 15, 17, 18 ธันวาคม 2557

  - สอบประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.1 - ม.3
 • วันที่ 16, 18 ธันวาคม 2557

  - สอบประเมินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ป.1 – ป.6