ข่าวสารประจำสัปดาห์

ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

รายการเด่น