ข่าวสารประจำสัปดาห์

รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา , ครูภาษาไทย 1 อัตรา , ครูบรรณารักษ์ 1 อัตรา

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 22-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้
5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. คุณสมบัติพิเศษ
· มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
· มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องธุรการของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-211-1773 หรือ 02- 674-7095

รายการเด่น